English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/3
Mihajlo Jerković
Put od Osmina 14, 20232 Slano
tel: 00 385 20 419 416, 871 110
mob: 00 385 91 169 3678
www.kampmaslina-du.hr
E-mail: mihajlo.jerkovic@du.t-com.hr
Vrsta smještaja
Kategorija
10
***
30
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA