English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/0
Ivo Franušić
Koceljevići 7
tel: 020/848-949
mob: 099/692-8077
E-mail: ifranusic@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Apartmant/Apartman
***
2
4
1
Apartmant/Apartman
***
1
4
2
Apartmant/Apartman
***
1
3
2
Apartmant/Apartman
***
1
2
1
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA