English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/0
Mato Bujak
Put od Koceljevića 8, 20232 Slano
tel: +385 20 871 168
mob: +385 98 9631 352
E-mail: os-slano-001@skole.t-com.hr
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
S2
***
1
2
0
S2
***
1
2
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA