English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/15
Lovorika d.o.o.
mob: +395923058134
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
1/2 A
***
1
2
0
2/2 S
***
2
2
0
1/4 A
***
1
4
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA