English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

  • Koji hotel, apartman, kamp?
  • Koliko osoba putuje?
  • Putujete sa djecom
  • Kada biste krenuli?
  • Do kada biste ostali?

Poštovani,

 

s obzirom da je prema Općoj uredbi ispitanika potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Predmetna obavijest prevedena je na više jezika, a pojedinačne inačice objavljene su na internetskim stranicama https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor te će uskoro biti objavljene na https://www.evisitor.hr/info/.  

Navedena obavijest je informativnog karaktera, a služi svrsi informiranja turista o sljedećem:

 

(a)          svrsi obrade;

(b)          kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

(c)          primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

(d)          predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni;

 

Voditelj obrade (iznajmljivač ili ugostitelj) dužan je uz navedenu obavijest, ovisno o svojim poslovnim procesima, turista informirati i o:

 

(e)          postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

(f)           pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(g)          ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

(h)          postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

 

Ujedno preporučamo da na internetskim stranicama www.azop.hr kontinuirano pratite relevantne objave, smjernice, preporuke i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka vezane uz primjenu Opće uredbe.

 

Obavijest ćemo također poslati putem sustava eVisitor, a Vas molimo da dodatno o istom obavijeste turističke zajednice koje su u Vašoj nadležnosti.

 

S poštovanjem,

 

Odjel za eVisitor i poslovna IT rješenja


pdf 456.35 KB
eVisitor-Smjernice GDPR

pdf 316.69 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_HR

pdf 277.36 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_EN

pdf 323.58 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_DE

pdf 389.2 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_CN

pdf 353.53 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_CZ

pdf 285.77 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_ES

pdf 306.47 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_FR

pdf 413.84 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_HU

pdf 296.83 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_IT

pdf 316.65 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_PL

pdf 347.37 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_RU

pdf 325.4 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_SI

pdf 359.92 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_SK

  • Dubrovačko Primorje  kroz povijest
    Na području današnje Općine Dubrovačko primorje nisu do danas pronađeni ostatci neolitske provenijencije. Možda će evidentirani lokalitet Špilja, smješten zapadno od naselja Đonta Doli, donijeti nove spoznaje. Prijelazno razdoblje iz kamenog (neolit) u metalno (brončano) doba obuhvaća prva dva stoljeća II. tisućljeća prije Krista.