English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/13
Zdenka Golušić
Put kroz polje 4, 20232 Slano
tel: +385 20 871 024, +385 20 421 086
mob: +385 98 820 428
E-mail: zgolusic@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
SA2
***
1
2
1
SA2
***
1
2
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA