English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/0
Frano Pavlina
Banići 39
tel: 020/871-361
mob: 098/951-7756
E-mail: slavka.pavlina@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Rooms/Sobe
***
2
2
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA