English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/6
Nikola Kraljić
Banja 4, 20232 Slano
tel: + 385 20 871 076
mob: + 385 99 406 2693
E-mail: slano.banja@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A2
***
1
2
1
S2
***
1
2
0
S2
***
1
2
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA