English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/3
Zdenka Kraljić
Put od Banje 64, 20232 Slano
tel: +385 20 871 026
www.kamp-bambo.weebly.com
E-mail: kamp.bambo@globalnet.hr
Vrsta smještaja
Kategorija
10
*
30
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA