English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/1
Marijana Kovačević
Grgurići b.b., 20232 Slano
tel: +385 20 871 081, +385 20 871 143
fax: +385 20 871 082
mob: +385 98 219 280
www.dubrovnik-area.com/rogac
E-mail: rogac@dubrovnik-area.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
25
**
75
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA