English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/16
M: +385957308157 E-mail: josipmrjv50@gmail.com
Josip Marojević
Put Jasenja 23
mob: +385957308157
E-mail: josipmrjv50@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A1 1/2
***
1
2
0
A2 1/2
***
1
2
0
S1 1/2
**
1
2
0
S2 1/2
**
1
2
0
S3 1/2
**
1
2
0
S4 1/2
**
1
2
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA