English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/10
E-mail: restorankolarin@gmail.com
Kolarin Slano
Riva bb, 20232 Slano
www.restaurantkolarin.com
E-mail: restorankolarin@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
S2
***
11
23
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA