English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/3
M:+385917502912
Zdravka Nogić
Put kroz polje 33, 20232 Slano
tel: 00 385 20 871 035
mob: 00 385 91 750 2912
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
S2
***
1
2
0
S2
***
1
2
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA