English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/5
M: +385922478805 E-mail: livijasevelj@gmail.com
Baldo Ševelj
Grgurići 1, 20232 Slano
tel: 00 385 20 871 470
mob: 00 385 92 247 8805, 92 241 4473
www.slano-apartments-toni.com
E-mail: livijasevelj@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A2
***
1
2
2
A2
***
1
2
2
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA