English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/5
M: +385989714943 E-mail: matko.konjuh@du.t-com.hr
Ivo Konjuh
Petrovići b.b., 20231 Doli
tel: +385 20 753 582
fax: +385 20 323 437
mob: + 385 98 971 4943, 98 950 7172
E-mail: jagodakonjuh@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
S2
***
1
2
1
S2
***
1
2
1
S2
***
1
2
1
SA2
***
1
2
1
SA2
***
1
2
1
SA3
***
1
3
1
A7
***
3
7
1
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA