English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/2
M: +385919138488 E-mail: kate.vlahovic@gmail.com
Vido Vlahović
Kule 4, 20232 Slano
tel: +385 20 871 258
mob: +385 91 9138488
E-mail: kate.vlahovic@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A4
***
2
4
2
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA