English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/8
M: +38520871154
Zorka Jadrušić
Slanica 7, 20232 Slano
tel: 00 385 20 871 154
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Rooms/Sobe
**
2
2
0
Rooms/Sobe
**
1
3
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA