English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/8
M: +385911871199 E-mail: za5ljano@gmail.com
Lidija Kola
Slađenovići 14, 20232 Slano
tel: 38520871198
mob: +385918969761
E-mail: za5ljano@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A1-2+2
***
1
2
2
A2-2+2
***
1
2
2
A3 1/4+0
***
2
4
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA