English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

 • Koji hotel, apartman, kamp?
 • Koliko osoba putuje?
 • Putujete sa djecom
 • Kada biste krenuli?
 • Do kada biste ostali?
1/5
M: +38598311535 E-mail: ivica.bujak@du.t-com.hr
Ivica Bujak
Obala Ohmučevića 18, 20232 Slano
tel: 00 385 20 871 247
mob: 00 385 98 311 535
E-mail: ivobujak@gmail.com
Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A2
***
1
2
1
A2
***
1
2
1
A2
***
2
1
1
A2
**
1
2
1
S2
***
1
2
0
POŠALJITE UPIT
 • IME
 • EMAIL
 • BROJ OSOBA
 • DATUM DOLASKA
 • DATUM ODLASKA
 • PORUKA