English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Zentrale für Tourismus der Region Dubrovnik-Küste
Slano, Croatia
Slano, Croatia

UNTERKUNFT SUCHEN

  • Welches Hotel, Appartement, Campingplatz?
  • Personen?
  • Kindern?
  • Anreisedatum
  • Abreisedatum

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.
Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.
Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.
Službenik za informiranje:

 

- obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,

- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se
   odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom

- Pravo na pristup informacijama (.pdf)
- Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.pdf)


Zakon o pravu na pristup informacijama:
http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijamaUpitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI
 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)
- ČLANOVI SKUPŠTINE TZO DUBROVAČKO PRIMORJE 2020. – 2024. (.docx)
- TZO Dubrovačko primorje – zaposlenici (.docx)


 

  • Dubrovnik-Küste im Laufe der Jahrhunderte
    Auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde der Dubrovnik-Küste wurden bis heute keine Überreste des neolithischen Ursprungs gefunden. Möglicherweise wird die konstatierte Lokalität Špilja, die sich westlich von der Ortschaft ĐontaDoli befindet, neue Erkenntnisse bringen. Die Übergangszeit aus der Steinzeit (Neolithikum) in die Metallzeit (Bronzezeit) umfasst die ersten zwei Jahrhunderte des II. Jahrtausends vor Christus.
Follow Us!   Instagram Twitter Facebook
Slano, Dubrovnik
Slano, Dubrovnik kuca meda novakovo grebljenovakovo greblje