English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

PRONAĐITE SMJEŠTAJ

  • Koji hotel, apartman, kamp?
  • Koliko osoba putuje?
  • Putujete sa djecom
  • Kada biste krenuli?
  • Do kada biste ostali?

Natječaji

O D L U K A
zo imenovanju direktora Turističke zajednice općine Dubrovačko primorje
(.doc)
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Dubrovačko primorje
(.pdf)

Program rada i financijski planovi - 2023/2024

- PLAN I PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. god. (.pdf)
- FINANCIJSKI PLAN ZA 2023, REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2023, FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 (.pdf)
- Financijsko izvješće TZO Dubrovačko primorje za 2023. godinu (.pdf)
- Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2023. godinu (.pdf)
- Izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Zajednice za 2023. godinu (.pdf)
- Izvješće o radu direktora za 2023. godinu (.pdf)

Program rada i financijski planovi - 2022/2023

- PLAN I PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. god. (.pdf)
- IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA TZO DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2022. GOD. (.pdf)
- IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZO DUBROVAČKO PRIMORJE U 2022. GODINI (.pdf)
- Izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Zajednice za 2022. godinu (.pdf)
- FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TZO DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2022. GODINU (.pdf)

Program rada i financijski planovi - 2021/2022

- PLAN PROGRAMA RADA ZA 2022. GODINU (.pdf)
- Financijski plan za 2022. godinu (.pdf)
- Rebalans Financijskog plana BR. 2 za 2022. godinu (.pdf)
- Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2021. godini (.pdf)
- Izvješće o izvršenju programa rada za 2021. godinu (.pdf)
- Izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima Zajednice za 2021. godinu - nadzor Skupštine (.pdf)
- Izvješće o radu direktora za 2021. godinu (.pdf)

Program rada i financijski planovi - 2020/2021

- PLAN PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU (.doc)
- Rebalans financijskog plana za 2021. godinu (.pdf)
- Rebalans financijskog plana za 2020. godinu i financijski plana za 2021. godinu (.xls)
- Financijsko izvješće TZO Slano 2020 (.xlsx)
- Izvješće o izvršenju programa rada i financijsko izvješće sa izvješćem direktora TU za 2020.god. (doc.)

Program rada i financijski planovi - 2019/2020

- PLAN PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU (.doc)
- Financijsko izvješće TZO Slano 2019 (.xls)
- Rebalans 2019 i financijski plan 2020 (.xls)
- Izvješće o radu direktora za 2019. god (doc.)

Program rada i financijski planovi - 2018/2019

- Plan i program za 2019. g. (.doc)
- Rebalans 2018 i financijski plan 2019 (.xls)
- Izvješće o radu direktora za 2019. god (.doc)
- Izvješće o radu direktora za 2018. god (doc.)

Program rada i financijski planovi - 2017/2018

- Plan i program za 2018. g. (.doc)
- Rebalans 2017 i financijski plan 2018 (.xls)
- FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO DP 2017. GODINA (.xls)
- Izvješće o radu direktora za 2017. (.doc)

Program rada i financijski planovi - 2016/2017

- Plan i program za 2017. g. (.doc)
- Rebalans i financijski plan 2016 i 2017 (.xls)
- Izvješće o radu direktora za 2016. god (doc.)

Program rada i financijski planovi - 2015/2016 >

- Plan i program za 2016. g. (.doc)
- FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO DP 2016. GODINA (.xlsx)
- Rebalans i financijski plan 2015 i 2016 (.xls)
- Bilješke financijsko izvješće (.doc)
- Izvješće o radu direktora za 2015. god (doc.)

Financijski planovi - 2015

- FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZO DP 2015. GODINA (.xls)

 

- Statut TZO Dubrovačko primorje (.docx)

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)

 

  • Dubrovačko Primorje  kroz povijest
    Na području današnje Općine Dubrovačko primorje nisu do danas pronađeni ostatci neolitske provenijencije. Možda će evidentirani lokalitet Špilja, smješten zapadno od naselja Đonta Doli, donijeti nove spoznaje. Prijelazno razdoblje iz kamenog (neolit) u metalno (brončano) doba obuhvaća prva dva stoljeća II. tisućljeća prije Krista.