English Hrvatski Deutsch Français Polish""
Wspólnota turystyczna gminy Dubrovačko primorje
Slano, Croatia
Slano, Croatia

ZNAJDŹ ZAKWATEROWANIE

  • Który hotel, apartament, kemping?
  • Ile osób podróżuje?
  • Podróż z dziećmi?
  • DATA DOJAZDU
  • DATA ODJAZDU

Prehistoria

Kurhany- Tumulusy

Gomile – TumuliKurhany na całym obszarze pojawiają się jako nagrobki i jako część systemu obronnego osady i przestrzeń rytuałnych. Znajdują się one zawsze w pobliżu ufortyfikowanych miejsc w strategicznych miejscach, wzdłuż dróg, nad polami i głównie w górzystych krajach. Największa nekropolia kurhanów, nie tylko w obszarze gminy Dubrovačko primorje, ale także w całym obszarze południowego Adriatyku, położona jest pomiędzy osadami Visočani i Lisac gdzie znajduje się 48 kurhanów.

Starożytność/Późny antyk

Lapidarium w ogrodzie klasztoru Franciszkanów w Slano

Lapidarij u vrtu Franjevačkog samostana u SlanomuKlasztor Franciszkanów św. Hieronima, został precyzyjnie oznaczony na mapie archeologicznej na początku XX. wieku.

Wtedy w ogrodzie zwanym „U đardinu” znaleziono cztery wczesne chrześcijańskie sarkofagi i dwa groby.
Okres przedromański

Kościół „Rotonda” w Ošlje

Crkva «Rotonda» u OšljemPozostałości kościoła na wzgórzu, na północ od miejscowości Ošlje, w miejscu zwanym Bijela lokva. Tytuł kościóła nie jest znany, a miejscowi, oprócz „Rotonda”, nazywają ją  także „Banovi dvori” i „Mirine”. Charakteryzuje się okrągłą bryłą budynku i po ośmiu półkolistych łuków na zewnątrz i wewnątrz. Ma plan oktogonu z prostokątnym narthexem od strony zachodniej, na którego końcu znajdowała się dzwonnica. Do tej pory, na południowym wybrzeżu Adriatyku, ten kościół jest samotnym przykładem przedromańskiego kościoła w ksztalcie oktogonu, nad którym była kiedyś kopuła. Kościół sięga w IX./X. w.


Stećci

StećciTajemnicze zabytki naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego, które pojawiły od końca XIII. do połowy XVI. w., to ostatnie miejsca spoczynku zmarłych. Znajdują się  wokół kościołów, średniowiecznych cmentarzy, na prehistorycznych kopców, ale najczęściej wzdłuż dróg. Niektóre z nich są ozdobione scenami z życia, motywami geometryczno-roślinnymi, scenami turniejów, polowań, postacie ludzkie... typologicznie są podzielone na paki i płyty. W gminy Dubrovačko primorje zachowane 26 nekropolii stećków.


Klasztor i kościół. św. Hieronima w Slano

Samostan i crkva sv. Jeronima u SlanomuZnajduje się na południe od wsi, w dominująycym miejscu, z którego można kontrolować całą zatokę, kanał i okoliczne wzgórza, a od wsi go oddziela droga od wybrzeża do Pałacu rektora. Republika Dubrownik natychmiast po przejęciu obszaru Dubrovačko primorje w 1399 roku wyraża zgodę bośniackim franciszkanom wybudować klasztor do zwalczania z herezją bogomilską. Klasztor podała do budowania rodzina arystokratyczna Lisac, a kościół. św. Hieronima, rodzina Gradić w 1420. roku, o czym świadczy kamienna tablica z napisem w heksametru który został zbudowany na fasadzie kościoła. Opowiada o dobroczyńcy kościoła, rodziny Gradić, ojciec Junije i syny Matej i Marin. W badaniach archeologicznych zostały znalezione resztki pierwszego kościoła znacznie mniejszego od dzisiejszego.

Pałac Rektora

Slano, Dubrovnik
Pałac rektora położony jest w północno-wschodniej części osady Slano wzdłuż głównej drogi. Specyficzne funkcje domu rektora, ośrodek administracyjny nowego obszaru Dubrovačko Primorje (1399 r.), uwarunkowały znaczenie budowania kompleksu budynków, który jest widoczny w shemacie zamkniętego bloku który bardziej przypomina gospodarstwo niż reprezentatywny budynek mieszkalny.
Kościół św. Blażeja

Crkva sv. VlahaZnajduje się we wschodniej części osady Slano wzdłuż drogi do miejscowości Banja. Jest to budynek jednonawowy z prostokątną absydą. Wnętrze nawy pokrywa szklane sklepienie, a w sanktuarium sklepienie beczkowe. Główna fasada jest otwarta z portalem z otwartym szczytem, ​​ozdobionym stylizowanymi palmetami. Na nadprożu portalu jest łaciński napis, którym datuje się kościół (1758. rok).

" ADNI MDCCLVIII HAS TIBI DIVE BLASI LETUNICH STRUXERAT AEDES SACRAVITQ(VE) SUO CUM GREACE POSTOR OPUS." Do sanktuarium znajduje się po wschodniej stronie dwukondygnacyjny budynek plebanii.


Kościół św. Rocha

Crkva sv. RokaZnajduje się w północno-zachodniej części osady Grgurići. Układ jest wydłużony prostokąt z wąskim prostokątnym prezbiterium, który jest od strony południowej połączony z zakrystią. Na zachodniej stronie nawy znajduje się drewniany chór, w którym napis dobroczyńca  Tonka, syna Marka Gradicia który zalożył kościół pod wezwaniem św. Rocha i św.Kuzmy i Damjana przed zarazą, która w Slano i okolicy szalała wokół 1527 roku. W kościele św. Rocha znajduje się ołtarz namalowany przez holenderskiego malarza Martina de Vosa w końcu XVI. wieku z ikonograficznym przedstawieniem patronów kościoła.


Dwór Ohmučević

Znajduje się w północno-wschodniej części osady Slano. Rodzina Ohmučević jest wymieniona w Slano od XV. w. To najstarsza, najliczniejsza i najbardziej znana rodzina w obszarze. Zgodnie z tradycją, osiedlili się w Slano w 1300 r. pod nazwiskiem Grgurići. Podczas Republiki Dubrownickiej byli doskonalymu marynarzami i armatorzami.

Graničnik - Kamienna granica

GraničnikGraničnik, kamień-monolit, jako granica charakterystyczna dla północno-zachodniej części terytorium byłej Republiki Dubrownik, położony wzdłuż drogi, która prowadzi od Imoticy do starego Neumu. W kamieniu jest wpisany napis CONFINE TURCO KLEP 1728. Został wzniesiony po turecko-wenecko-austriackiej wojny 1715.-1718. r. kiedy podpisano pokój w Požarevcu, pomiędzy walczącymi stronami, który przewiduje, że obszar Republiki Dubrownickiej zachowuje bezpośredni związek terytorialny z Turcją. W ten sposób realizowane że między Wenecją i Dubrownikiem zachowują się tureckie enklawy (Neum, Klek i Sutorina), co zapewniło wolny handel z lądem i krajami tureckimi w ogóle.

  • Gmina Dubrovačko Primorje przez historię
    W obszarze dzisiejszej gminy Dubrovačko primorje (Wybrzeże Dubrownika) nie znaleziono szczątków pochodzenia neolitu. Może rejestrowana lokalizacja Špilja, położona na zachód od miejscowości Đonta Doli, wprowadzy nowe spostrzeżenia. Okres przejściowy z epoki kamienia (neolit) do epoki metali (brązu) obejmuje dwóch pierwszych wieków II. tysiąlecia p.n.e.
Follow Us!   Instagram Twitter Facebook
Slano, Dubrovnik
Slano, Dubrovnik kuca meda novakovo grebljenovakovo greblje