Accueil / Droit d'access à l'information

Droit d'access à l'information

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.
Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.
Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.
Službenik za informiranje:

 

- obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,

- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se
   odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom

- Pravo na pristup informacijama (.pdf)
- Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.pdf)


Zakon o pravu na pristup informacijama:
http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijamaUpitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI
 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)
- ČLANOVI SKUPŠTINE TZO DUBROVAČKO PRIMORJE 2020. – 2024. (.docx)
- TZO Dubrovačko primorje – zaposlenici (.docx) 

Liens